0
Вход и Регистрация
София 0877844344 Пловдив 0888392035

Условия за ползване

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Релакс Техно ООД и лицата, ползващи уебсайта, намиращ се на интернет адрес www.relaxbg.org

Използвайки този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Релакс Техно ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и без изрично уведомяване на ползвателите. За ползване на сайта се смята всяко посещение или преглед на която и да е от страниците му. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт.

Термини и понятия

„Релакс Техно", "Търговец", "Продавач", „Ние“ означава Релакс Техно ООД, ЕИК 204028038, номер по ЗДДС: BG204028038, със седалище и адрес на управление: Марково 4108, община Родопи, ул. Опълченска 22

"Сайт" или "Уебсайт" е уебсайта, намиращ се на адрес www.relaxbg.org

"Ползвател" е всяко лице, посещаващо която и да било от страниците на сайта и/или ползващо неговите функционалности

"Потребител" е всяко физическо лице, имащо качеството "потребител" по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

"Купувач" e всяко лице, извършващо покупка на стока от www.relaxbg.org.

"Лични данни" е понятието "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679).

"Наложен платеж" e понятието "наложен платеж" по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

Условия за ползване и информация в уебсайта

Този уебсайт е собственост на и се управлява от Релакс Техно ООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК 204028038, номер по ЗДДС: BG204028038, със седалище и адрес на управление: Марково 4108, община Родопи, ул. Опълченска 22

Ползвателят се съгласява, че Релакс Техно не поема и не носи отговорност за наличността и актуалността на информацията на сайта, включително относно направени от ползвателя поръчки, наличност на продукти, характеристики на продуктите. Търговецът също така не поема и не носи отговорност за щети, пропуснати ползи или други претърпени от ползвателя или от трети лица вреди, които са настъпили в резултат на ползване на сайта или на невъзможност същият да бъде ползван.

Поради динамиката на търговията е възможно продукт, обозначен като наличен на склад, да бъде изчерпан към момента на поръчката и тя да не може да бъде изпълнена. Ние ще се свържем с вас за да потвърдим наличност или да ви дадем информация за срок на доставка.

Описанията на продуктите може да са непълни или да съдържат технически грешки. Снимките на продуктите са стандартните за модела и доставените продукти може да се различават от тези изображения, поради промяна от страна на производителите.

Информацията за публикуваните на сайта продукти, техните външен вид, технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и др., е предоставена от производителя, вносителя и/или дистрибутора на съответния продукт. Релакс Техно не носи отговорност в случай на невярна или неточна информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, разминаване между представения и действителния продукт, печатни грешки и др.

Публикуваните на сайта продукти са разделени в категории и подкатегории. В страницата на всеки отделен продукт, представен на сайта, са посочени цената и основните му характеристики, както и допълнителна информация с цел подпомогне на ползвателят да направи информиран избор преди покупка. Релакс Техно не носи отговорност за неточности в описанието на стоката или услугата, които не касаят основните ѝ характеристики, и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Релакс Техно си запазва правото да публикува наименования, модели и друга информация за продукти и услуги на език, различен от български при условие, че съществува опасност при превод да се загуби важна информация относно характеристиките на продукта или няма общоприета терминология на български език.

Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия, потребителят е запознат с факта, че Релакс Техно няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Търговецът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

Регистрация

За използването на уебсайта не е необходима регистрация.

Политика за защита на личните данни на физически лица

Релакс Техно обработва личните данни на ползвателите на сайта. При обработката на лични данни се прилага Политиката за сигурност и защита на личните данни на физически лица, която можете на намерите тук.

Авторски права

Ползвателите могат да използват всички материали , публикувани на сайта само за лични нужди.

Сайтът и всички материали, включително логото, текстовете и изображенията са интелектуална собственост на Релакс Техно или на трети лица, от които Релакс Техно е получило съгласие за възпроизвеждане.

Ползвателите могат да копират, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели.

Забранява се копирането на съдържанието от Сайта, поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без изричното съгласие на Релакс Техно.

Цени

Цените на продуктите, публикувани в сайта, са в български лева и са крайни, с влючен ДДС, но не включват цената за доставката. Цените са валидни само към момента на публикуването им. Декорациите не са включени в цената.

Цените по вече направени и потвърдени от Релакс Техно поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. При извършването на поръчка от сайта купувачът е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта в момента на потвърждаване на поръчката, независимо от това дали цената в следващ момент е по-ниска или по-висока.

Релакс Техно има право по всяко време и без предупреждение да променя цените на продуктите и услугите, публикувани на сайта. По същия начин търговецът има право да променя и останалата информация, отнасяща се до продуктите и услугите.

Поръчки

При направата на поръчка от сайта, ползвателят влиза в договорни отношения с Релакс Техно, касаещи конкретната покупко-продажба в съответствие с действащото законодателство и настоящите общи условия. Договорът за продажба от разстояние между търговеца и купувача се счита за сключен след потвърждаване на поръчката от страна на Релакс Техно.

При изчерпана наличност на съответния продукт или допуснати технически грешки в информацията на сайта, търговецът има право да откаже изпълнението на поръчката без да дължи каквото и да е обезщетение на ползвателя, освен да възстанови изцяло сумите, платени от ползвателя, ако има такива.

Плащане

Цената на поръчана от Релакс Техно стока може да бъде заплатена чрез:

Всички плащания се извършват само в български лева.

При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 3 работни дни след издаване на фактурата. В противен случай поръчката ще бъде анулирана без предизвестие.

С приемането на настоящите общи условия купувачът се съгласява и задължава изрично и безусловно във всички случаи, освен при плащане в брой при доставка или при „наложен платеж“ да заплаща на Релакс Техно авансово и в пълен размер продажната цена на всеки поръчан продукт.

При плащане в брой при доставка, купувачът предава в брой цялата дължима сума в момента на доставката на извършващия доставката.

При плащане чрез „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за доставка) и овластява куриера да предаде сумата на закупения продукт на Релакс Техно от негово име и за негова сметка.

Продуктите, предлагани от Релакс Техно, могат да бъдат закупени и на изплащане. В този случай купувачът може да кандидатства за отпускане на кредит към БНП Париба Лични Финанси. На изплащане могат да бъдат закупени всички продукти с минимална цена 150 лв. (сто и петдесет лева).

Кандидатстването за изплащане става на място в някой от физическите магазини на Релакс Техно.

Условията за кредитиране (включително кандидатстване, одобрение, размер на лихви и такси, отпускането на кредит и др.) се определят едностранно от БНП Париба Лични Финанси.

Релакс Техно не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на БНП Париба Лични Финанси. Релакс Техно не участва по никакъв начин в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително в случаите на обявена предсрочна изискуемост, евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др.

Доставка

Доставка на поръчаните продукти се извършва само до адреси на територията на Република България.

Продуктите се доставят до адреса за доставка, посочен от купувача или до най-близкото място достъпно за товарен автомобил. Доставката не включва качване до дома на купувача и/или друга услуга, свързана с преноса на стоката. В случай на желания от страна на ползвателя, Релакс Техно може да организира и качване на продуктите до мястото им на ползване.

Срокът за доставка на поръчани от магазин Релакс Техно стоки е 5 работни дни след потвърждаване на наличност от страна на сътрудник на Релакс Техно. Търговецът си запазва правото да удължава сроковете за доставка с до 7 дни без да информира предварително купувача и да удължава сроковете с над 7 дни след предварително одобрение от страна на купувача.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка на съответната куриерска фирма (ако е използвана такава). Освен при плащане в брой при доставка и „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума за поръчаните продукт/продукти.

Получаване от магазин

Получаване от магазиндава възможност поръчан от www.relaxbg.org продукт да бъде взет директно от магазин на Релакс Техно в София или Пловдив. Продуктът се получава след потвърждаване на поръчката от Релакс Техно в зависимост от наличността в съответния магазин.

Преглед на стоката

При получаване на стоката купувачът или трето упълномощено от него лице е длъжен незабавно да я прегледа пред лицето, извършващо доставката и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на някой от нормативно изискуемите документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена, като той губи правото да претендира по-късно, че стоката му е доставена с явни недостатъци, с непълна окомплектовка и/или без някой от изискваните от българското законодателство документи.

Отказ на потребител от сключен договор от разстояние

На основание ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. Когато потребителят е поръчал няколко стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока.

Отказът от покупка важи само за физически лица – потребители по смисъла на ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми търговеца писмено (чрез писмо по електронната поща, чрез писмо по пощата или куриер) в рамките на гореописания 14-дневен срок. Трябва да са спазени и следните условия:

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Релакс Техно не по-късно от 14 дни от датата, на която потребителят е обявил на Релакс Техно, че се отказва от договора. До предаването на стоката на Релакс Техно рискът от погиването или повреждането ѝ се носи напълно от потребителя.

Релакс Техно възстановява стойността на продукта в срок до 14 дни от получаване на уведомлението от потребителя. Ние имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на продуктите обратно. Релакс Техно ще възстанови заплатената от потребителя сума по банков път, поради което потребителят следва да посочи своя собствена банкова сметка в българска банка. В случай, че при плащането на стоките е използвано платежно средство, различно от банков превод, с приемането на настоящите общи условия потребителят изразява изричното си съгласие по чл. 54, ал. 2 от ЗЗП платежното средство, чрез което търговецът да му възстанови заплатени от него суми при отказ от договор от разстояние, да бъде банков превод.

Ако продуктът бъде върнат на Релакс Техно в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, ние имаме право да изискаме от потребителя определена сума за привеждане на стоката в първоначалния ѝ вид (ако това е възможно) или за покриване разликата в цената при продажбата на стоката като употребявана. Сумата се приспада от сумата, която Релакс Техно следва да върне на потребителя. По избор на потребителя и в случай, че той оттегли отказа си поради гореописаните причини, ние можем да му доставим продукта обратно, като разходите са за негова сметка.

Състоянието, в което стоката не може да бъде продадена като нова, включва повредена или непълна опаковка, следи от използване и износване (например драскотини, охлузвания или вдлъбнатини), следи от падане или от токов удар, следи от монтаж, липса на аксесоари и окомплектовка, липса на гаранция или оригинална документация. В този случай Релакс Техно запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на потребителя след оценка на щетите.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Релакс Техно ООД, ЕИК 204028038, адрес: Марково 4108, община Родопи, ул. Опълченска 22, тел. 0877844344, 0888392035, ел. поща: [email protected]

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Гаранция

За всеки продукт, подлежащ на гаранционно обслужване, Релакс Техно предоставя гаранционна карта. Възможно е гаранционната карта да не е попълнена, например когато се намира във фабричната опаковка на уреда. Гаранционната карта съдържа данни за стоката (модел и сериен номер и др.) и за гаранционния срок. Гаранцията важи само за територията на Република България.

Гаранцията не важи за:

Козметични дефекти, отнасящи се само до естетичния вид на уреда и незасягащи неговата работа.

Случаи, при които гаранционната отговорност на релакс техно се изключва:

гръмотевични бури, природни бедствия, аварии, наводнения, пожари и други форсмажорни обстоятелства.

Почистване и профилактика.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по ЗПЦСЦУПС

Рекламации

Адресът на Релакс Техно за предявяване на рекламации е: гр. София, бул. Александър Малинов 80 и гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 41. Потребителите могат да предявят рекламацията си и на адреса на управление на Релакс Техно посочен в раздел Условия за ползване и информация в уебсайтана Общите условия

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС (натиснете тук).

magnifier